Lp. Temat
25. Konfigurowanie funkcji krótkiego i długiego przyciśnięcia oraz zwolnienia dla przycisków „Pojedynczy”, „Podwójny”, „Wskaźnik” oraz „Chwilowy” Zobacz poradnik
24. Dodanie widżetu typu "Regulator KNX" Zobacz poradnik
23. Dwa manipulatory INT-TSI różniące się konfiguracją, współpracujące z jedną stacją bramową Zobacz poradnik
22. Dwa manipulatory INT-TSI skonfigurowane tak samo, współpracujące z jedną stacją bramową Zobacz poradnik
21. Jeden manipulator INT-TSI współpracujący z dwiema stacjami bramowymi Zobacz poradnik
20. Jeden manipulator INT-TSI współpracujący z jedną stacją bramową Zobacz poradnik
19. Aktualizacja systemu operacyjnego w manipulatorze INT-TSI Zobacz poradnik
18. Dodanie widżetu typu „Kamera” Zobacz poradnik
17. Aktualizacja oprogramowania procesora odpowiedzialnego za procesy komunikacyjne w manipulatorze INT-TSI Zobacz poradnik
16. Przygotowanie podręcznej pomocy dla użytkownika Zobacz poradnik
15. Przygotowanie przycisku informacyjnego Zobacz poradnik
14. Zmiana układu elementów interfejsu Zobacz poradnik
13. Dodanie widżetu typu "Przycisk ‘Filtr’" Zobacz poradnik
12. Dodanie podzakładki Zobacz poradnik
11. Dodanie nowej zakładki i jej skonfigurowanie Zobacz poradnik
10. Przygotowanie slajdów i zapisanie ich na karcie microSD Zobacz poradnik
9. Dodanie nowego szablonu i przypisanie go użytkownikom Zobacz poradnik
8. Zapisanie zmian Zobacz poradnik
7. Dodanie listy stref Zobacz poradnik
6. Dodanie listy awarii Zobacz poradnik
5. Dodanie widżetu typu "Przycisk ‘Wskaźnik’" Zobacz poradnik
4. Dodanie widżetu typu "Przycisk" Zobacz poradnik
3. Zapisanie konfiguracji na karcie pamięci (synchronizacja) Zobacz poradnik
2. Edycja szablonu - pierwsze kroki Zobacz poradnik
1. Utworzenie nowego projektu Zobacz poradnik